Güvenlik İhtiyacı

İnsanlar Neden Çevre Güvenliğine İhtiyaç Duyarlar?

İnsanlar için çevre güvenliği en önemli ihtiyaçlardan biri olmuştur. Evler, iş yerleri, arsalar, kamusal alanlar öncelikle dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvende olmak isterler. Tel örgü, panel çit, dikenli tel gibi Çevre Güvenlik Elemanları genellikle aşağıdaki amaçlar için yapılmaktadır.

 • Dışarıdan gelebilecek insan ve hayvan tehditlerini bertaraf etmek.
 • Ev, arsa veya iş yerlerinin sınırların belirlenmesi için,
 • İçeriden dışarı gitmesi istenmeyen insan veya hayvanlar olduğunda
 • Giriş ve çıkışın kontrollü yapılması gerekli olan alanlar olduğunda
 • Tehlikeli alanları çevreleyip, bilinçsizlikle olabilecek kazaların önlenmesi
 • Ortak alanların bölümlenerek her bir parçanın sınırlanması
 • İş güvenliği için gerekli alanlarda güvenliği sağlamak için

İnsanlar can ve mal güvenliğini sağlamadan işlerini veya hayatları düzgün devam etme motivasyonuna ulaşamazlar. Onun için çevre güvenliği hayati bir konudur.

Çevsan ailesi olarak güvenlik ihtiyacının insanlar için ne kadar önemli olduğunu ünlü bilim adamı Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki tespitleri ile size sunmak istiyoruz.

MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ

Maslow, ilk olarak 1943 tarihli “İnsan Motivasyonu Teorisi (A Theory of Human Motivation)” adlı makalesinde ve müteakip kitabı “Motivasyon ve Kişilik (Motivation and Personality)” adlı kitabında “Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi” kavramını ortaya koydu. Bu hiyerarşinin, insanların daha ileri düzeydeki diğer ihtiyaçlara geçmeden önce, temel ihtiyaçları karşılama konusunda motive olduklarını gösterdiğini öne sürdü.

Maslow teorisi, insanların belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha ‘üst ihtiyaçlar’ı tatmin etme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini söz konusu etmektedir. Maslow’un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişme düzeyi karşılık gelir. Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez.

Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmektedir.

 1. Fizyolojik gereksinimler (nefes alma, besin, yemek, su, cinsellik, uyku, sağlıklı metabolizma, boşaltım)
 2. Güvenlik gereksinimi (beden, iş, kaynak, ahlak, aile, sağlık ve mülkiyet güvenliği)
 3. Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel mahremiyet)
 4. Saygınlık gereksinimi (özsaygı, özgüven, başarı, başkalarına saygı duymak, başkaları tarafından saygı duyulmak)
 5. Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdemli, yaratıcı, içten, problem çözücü, önyargısız ve hakikatleri kabul eder olmak)

GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci seviyesine yükseldikçe, gereksinimler biraz daha karmaşık hale gelmeye başlar. Bu seviyede güvenlik ve emniyet ihtiyaçları birincil hale gelir. İnsanlar yaşamlarında kontrol ve düzen isterler, bu nedenle emniyet ve güven ihtiyacı bu seviyedeki davranışlara büyük ölçüde katkıda bulunur.

Temel güvenlik ve güvenlik ihtiyaçlarından bazıları şunlardır:

 • Mesken güvenliği
 • Finansal güvenlik
 • Sağlık ve sıhhat
 • Kazalara ve yaralanmalara karşı güvenlik

Bir iş bulmak, sağlık sigortası yaptırmak ve sağlık hizmeti almak, tasarruf hesabı, daha güvenli bir mahalleye taşınmak, güvenlik ihtiyaçlarının motive ettiği eylemlere örnek olarak verilebilir.

Özetle, hiyerarşide yer alan bu güvenlik ve fizyolojik ihtiyaçlar temel ihtiyaçlar olarak adlandırılır.

Eski Türklerde Güvenlik İhtiyacı için hazırladığımız makale için tıklayınız: https://www.cevsantelorgu.com.tr/eski-turklerde-ev-bark-cit